News and Media Holding - Produkty - Print - Včielka

Včielka

Včielka je časopis pre deti predškolského veku, ich rodičov a pedagógov. Veľkí aj malí v ňom nájdu veľa zaujímavých básničiek, maľovaniek, hádaniek, hier, vystrihovačiek, skladačiek, rozprávky na pokračovanie a pesničky. Časopis je interaktívny – v každom čísle sa súťaží o hodnotné ceny. Podporuje detskú fantáziu a tvorivosť. S obľubou ho využívajú detské zariadenia. Za rok vyjde 11 čísiel.