News and Media Holding - Produkty - Online - Magazín.sk

Magazín.sk

Magazín.sk

Vraj sme niekedy blázniví až uletení. A kto nie? Vraj prekračujeme hranice. A na čo iné by boli? Vraj sme za každú zábavu. No a prečo nie? Magazín ťažko opísať slovami. Magazín jednoducho treba zažiť. Napríklad aj tak, ako sa to podarilo niekoľkým našim kolegom...

Ide obvykle o mladého muža vo veku do 30 rokov so širokým spektrom záujmov a záľub. Rád sa baví aj dozvedá nové informácie. Je zamestnaný alebo študuje na vysokej škole. Žije v stredných alebo vo väčších mestách.