News and Media Holding - Produkty - Online - Gazduj.sk

Gazduj.sk

Gazduj.sk

Projekt Gazduj.sk s podtitulom „dobré rady pre ťažké časy“ reaguje na dopyt po médiu, ktoré stojí na strane spotrebiteľa. Obsah tvoria nielen profesionálni redaktori, ale aj komunita čitateľov zdieľajúcich nápady, ako sa veci dajú urobiť, kúpiť, zohnať, vybaviť lacnejšie. Gazduj.sk je spotrebiteľský komunitný web o úsporách v každodennom živote.